Menu


สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้ง การระบุตำแหน่งและการเปลี่ยนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็น ระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน ...
ดูรายละเอียด หนังสือราชการ


  

Advertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top