วิธีเบิกพรบ. บริษัทกลาง พร้อมข้อมูลเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในปี 2024

รู้จักกฎหมายพรบ. กลาง เรื่องที่ผู้ทำประภัยรถยนต์เบิกพรบ. บริษัทกลาง

พรบ. บริษัทกลางเป็นบริษัทที่จะมีหน้าที่คุ้มครองและจ่ายค่าชดเชยความเสียหายซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าคุณจะได้รับประกันภัยพรบตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายรายปีอยู่แล้วซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายบังคับ แต่ละคนอาจจะไม่ทราบว่าเราจะได้อะไรจากส่วนนี้บ้างมาดูข้อมูลสรุปเบิกพรบ. บริษัทกลางกันเลย 

อะไรคือการเบิกพรบ. บริษัทกลาง

ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่า พรบ. บริษัทกลางคือรูปแบบของกฎหมายที่มีการกำหนดไว้ว่าผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องมีการทำพ.ร.บหรือพระราชบัญญัติรถยนต์ไว้อยู่แล้ว ไม่ใช่ประกันภัยที่จะมีการทำเพิ่มหรือไม่เป็นตัวเลือกในภายหลัง ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองเรื่องของการประสบอุบัติเหตุการคุ้มครองส่วนบุคคลตามกฎหมาย ดังนั้นหากจะใช้คำว่าเป็นรูปแบบเบิกพรบ. บริษัทกลางก็จะเป็นการเบิกกับทางความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงซึ่งเจ้าหน้าที่ในด้านประกันภัยรถยนต์หรือเกี่ยวกับกรมการขนส่งก็จะต้องรับผิดชอบในการดูแลบริษัทพรบ.ข้อมูลของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 

ความคุ้มครองที่ได้ตามกฎหมายไม่ใช่แค่ประกันภัยที่ซื้อเพิ่มแต่จะเป็นการเบิกพรบ. บริษัทกลาง ซึ่งเราจะจ่ายโดยปกติแล้วก็จะเป็นรอบจ่ายแต่ละปีคล้ายๆกับการจ่ายภาษีจำเป็นจะต้องจ่ายค่าพรบ บริษัทกลางตามกฎหมาย เช็คพรบ. จึงต้องตรวจเช็คอยู่เสมอว่าหมดอายุหรือยังโดยปกติแล้วก็จำเป็นจะต้องต่อพรบตามกฎหมายเหมือนกับการต่อภาษี 

เบิกพรบ. บริษัทกลางคุ้มครองส่วนใดบ้าง 

บริษัทพรบ. กลางจะเป็นรูปแบบของการออกกฎหมายเพื่อผู้ขับขี่รถยนต์โดยจะเป็นการคุ้มครองเกี่ยวกับความเสียหายทั้งถึงแก่ชีวิตร่างกายรวมทั้งการจ่ายค่าเสียหายเบิกเงินพรบ. เบื้องต้นจากความเสียหายอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

เบิกพรบ. บริษัทกลาง

  • การจ่ายค่าความเสียหายพรบ. บริษัทกลาง เบื้องต้นให้กับผู้ที่ประสบภัยจากรถโดยจะต้องชดเชยภายใน 7 วันหลังจากที่พิสูจน์ความรับผิดได้เรียบร้อยแล้ว วงเงินก็จะไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน 
  • เบิกพรบ.เป็นการจ่ายค่าความเสียหายเบื้องต้นทั้งกรณีบาดเจ็บก็จะคุ้มครองไม่เกิน 30,000 หรือกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพก็จะจ่ายเพิ่มอีก 35,000 บาท ดังนั้นรวมวงเงินทั้งสองแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน 
  • เช็คพรบ. กลาง เบิกพรบ. ได้เท่าไหร่หากพบว่าได้รับความเสียหายคือบาดเจ็บก็จะจ่ายค่าความเสียหายได้ไม่เกิน 80,000 บาทหรือกรณีที่ผู้ขับขี่ทุพพลภาพถูกหรืออวัยวะก็จะจ่ายให้ไม่เกิน 500,000 บาทกรณีที่เสียชีวิตบริษัทก็จะต้องจ่ายสินไหมไม่เกิน 500,000 บาทกรณีที่ต้องเป็นผู้ป่วยใน เบิกค่ารักษาพยาบาลพรบ.ก็จะชดเชยค่ารายวันอีกวันละ 200 บาท 

เป็นวงเงินที่ปรับเพิ่มขึ้นตามกฎหมายเนื่องจากผู้ขับขี่ประสบภัยทางรถยนต์ซึ่งเป็นการปรับแก้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563การคุ้มครองอาจรวมไปถึงการชดเชยค่าเสียหายจากรถยนต์กรณีที่พิสูจน์ความรับผิด

เบิกพรบ. บริษัทกลางได้ที่ไหน 

การเบิกพรบ. บริษัทกลาง ย่อมาจาก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยบริษัทพรบ. กลาง จะต้องได้รับเรื่องประสานงานติดต่อมาหลังจากที่มีการเกิดเหตุการณ์ขึ้นโดยผู้ขับขี่สามารถยื่นเรื่องแจ้งด้วยตนเองหรือจะให้ตัวแทนประกันที่ผู้ขับขี่ทำเพิ่มเติมยื่นเรื่องเพิ่มให้ด้วยก็ได้เช่นกัน 

Scroll to Top