สถาบันการเงินคืออะไร? พร้อมแบ่งประเภทสถาบันทางการเงินให้เข้าใจง่าย

เข้าใจเรื่องของสถาบันการเงินให้มากขึ้น ความหมายและประเภทอย่างเข้าใจง่าย

รู้หรือไม่มีแหล่งกู้เงินฝากเงินที่ไม่ใช่ธนาคารด้วยเช่นกัน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ประเภทของสถาบันการเงิน มาทำความเข้าใจเรื่องของประเภทของสถาบันการเงินทั้งหมดให้ดีกันเลย 

สถาบันการเงินตัวกลางสำคัญสะท้อนเศรษฐกิจ

ในมุมมองของประชาชนอาจจะมองแค่สถาบันการเงินเป็นการฝากเงิน ถอนเงิน ลงทุน ฯลฯ แต่ในเชิงโครงสร้างความหมายของสถาบันการเงินเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี โดยหากมีการดึงดูดด้วยดอกเบี้ยก็ทำให้ในระบบมีเยอะขึ้น หากมีเงินฝืดก็อาจจะเอาเงินออกไปในสังคมมากขึ้น ลดเงินในระบบลดลงกระตุ้นการใช้จ่าย  สถาบันทางการเงินสามารถดูไปได้ถึงเรื่องของรูปแบบของการเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั้งหมด หากต้องการดูตัวเลขมวลรวมการฝากเงินการใช้จ่าย การดึงข้อมูลจากส่วนของประเภทของสถาบันการเงินไปพิจารณาแต่ละปีก็จะทำให้วิเคราะห์เศรษฐกิจมากได้ด้วยเช่นกัน 

สถาบันการเงินมีกี่รูปแบบ กี่ประเภท

สถาบันการเงินมี 2 ประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

  1. สถาบันการเงินที่เป็นธนาคาร จะเรียกว่าเป็น ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ซึ่งจะมีทั้งจากรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ตัวอย่างเช่น ธนาคาออมสิน ธนาคารกรุงไทย เป็นต้น
  2. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร จะเป็นประเภทที่เรียกว่า สถาบันการเงินแบบอื่น Non-bank เช่น ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ เมืองไทยแคปปิตอล เป็นต้น 

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเป็นสถาบันการเงิน จะมีการกำหนดสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้นมาได้ด้วยเช่นกัน เช่น ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

สถาบันการเงิน..สามารถจำกัดความหมายของสถาบันการเงินไว้ได้อย่างไรบ้าง

เราจะมาเข้าใจความหมายสถาบันการเงินแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ ในรูปแบบทั่วไป ซึ่งสถาบันการเงินเป็นแหล่งที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลความคุมกฎหมายต่าง ๆ จากทางภาครัฐ สถาบันทางการเงินจึงมีด้วยกันหลายประเภท ทั้งที่เราคุ้นเคยกับคำว่า ธนาคาร ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทของสถาบันการเงิน แต่ทั้งนี้สถาบันการเงินที่เป็นธนาคารก็ไม่ใช่ทั้งหมด บางแห่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีการจัดตั้งเพื่อวัตถุประสงค์อะไรที่หลากหลายต่างกันไป ซึ่งธนาคารกลางจะเป็นผู้ที่กำหนดออกมาให้ได้ทราบว่าสถาบันการเงินในประเทศไทยแต่ละแห่งอยู่ในประเภทใดบ้าง บริการที่ทางสถาบันการเงินมีจะมีการกำหนดทั้งการหารายได้รูปแบบของการปล่อยเงินกู้สินเชื่อ ลงทุน หรือไปจนถึงรับชำระเงิน การกำหนดให้มีรูปแบบของการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันผู้คนสามารถนำเงินไปฝากแบบมีการประกันวงเงินคุ้มครองไม่ต้องกังวลว่าฝากเงินจะทำให้เงินหายไป ทั้งยังให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเพื่อจูงใจอีกด้วย หากฝากเงินภายใต้เงื่อนไข และสถาบันการเงินก็จะสามารถนำเงินจากลูกค้าของสถาบันการเงินในประเทศไทยนั้นไปลงทุนได้หลากหลายทั่วโลก 

Scroll to Top