Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: ข้อบกพร่องค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ข้อบกพร่องค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง ได้แก่ การจ้างเหมาแต่งหน้า แต่งตัว ทำผม จ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม จัดซื้อตุ๊กตาโมเดล...

ข้อบกพร่องค่าใช้จ่ายการจัดงานวันลอยกระทง ได้แก่ การจ้างเหมาแต่งหน้า แต่งตัว ทำผม จ้างเหมาประกอบอาหาร เครื่องดื่ม จัดซื้อตุ๊กตาโมเดลสำหรับผู้เข้าประกวด ค่าตอบแทนพิธีกร และค่าเช่าชุดพิธีกรพร้อมแต่งหน้า ค่าของชำร่วย ค่าจ้างนักร้อง วงดนตรี มหรสพต่างๆ การแสดงรำวงย้อนยุค สนับสนุนชุมชนในการตกแต่งขบวนแห่กระทง จัดทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์...  
ดูรายละเอียด เอกสาร 

แสดงความคิดเห็น

 
Top