ข้อมูลสลิปเงินเดือนพนักงานล่าสุดมีตัวอย่างแบบไหนบ้าง? และใช้ทำอะไร?

ส่องประโยชน์ของสลิปเงินเดือนพนักงาน

ก่อนที่เราจะไปส่องประโยชน์ของสลิปเงินเดือนพนักงานเราจะพาท่านมาทำความรู้จักกับเอกสารในส่วนของสลิปเงินเดือนกันก่อน โดยเอกสารในส่วนนี้จะเป็นเอกสารที่บริษัทออกให้เพื่อแสดงรายได้สุทธิของพนักงานบริษัทแต่ละท่านและใบสลิปเงินเดือนพนักงานจะถูกแนบมาทุกครั้งที่เงินเดือนออก ซึ่งประโยชน์ของใบสลิปเงินเดือนนั้นหลัก ๆ จะเป็นการนำเอกสารในส่วนนี้ไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน เช่น การใช้สลิปเงินเดือนพนักงานเพื่อทำบัตรเครดิตและขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ต้องบอกเลยว่าในการทำบัตรเครดิตรวมไปถึงการขอสินเชื่อนั้นทางสถาบันการเงินมักจะมีการขอดูสลิปเงินเดือนของผู้กู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจก่อนพิจารณาผลการอนุมัติเพราะใบสลิปเงินเดือนพนักงานเป็นสิ่งที่บ่งบอกรายรับทั้งหมดของท่านนั่นเอง นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถใช้แบบฟอร์มสลิปเงินเดือนยื่นประกอบการสมัครงานได้อีกด้วย โดยการสมัครงานบางแห่งนั้นหากท่านต้องการเรียกเงินเดือนที่สูงมากกว่าเดิมการยื่นเอกสารในส่วนของใบสลิปเงินเดือนจะช่วยให้ท่านมีโอกาสเรียกเงินเดือนที่สูงกว่าเดิมได้ ดังนั้นหากท่านต้องการขอสินเชื่อหรือต้องการทำบัตรเครดิตรวมไปถึงในกรณีที่ท่านต้องการสมัครงานใหม่การขอใบสลิปเงินเดือนพนักงานถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมาก

ขอสลิปเงินเดือนพนักงานได้ที่ไหนมาหาคำตอบกัน!

หลังจากที่ท่านทราบไปแล้วว่าสลิปเงินเดือนคืออะไรและมีประโยชน์อะไรบ้างต่อมาเราจะพาท่านมาดูกันว่าหากต้องการขอสลิปเงินเดือนพนักงานเราต้องทำการขอที่ไหน สำหรับวิธีดูสลิปเงินเดือนโดยทั่วไปแล้วเอกสารในส่วนนี้พนักงานบริษัทจะสามารถขอกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย HR ขององค์กรได้เลยและทุกครั้งที่จ่ายเงินเดือนบริษัทจะต้องส่งใบสลิปเงินเดือนพนักงานให้พนักงานทุกครั้ง แต่ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สลิปเงินเดือนแบบด่วนท่านสามารถทำการขอสลิปเงินเดือนออนไลน์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรได้เช่นกัน เพราะในปัจจุบันการออกสลิปเงินเดือนนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นใบสลิปเงินเดือนพนักงานในรูปแบบของกระดาษเพียงอย่างเดียวเพราะท่านสามารถขอใบสลิปเงินเดือนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ

ในสลิปเงินเดือนพนักงานบอกข้อมูลอะไรเราบ้าง?

สำหรับท่านที่ต้องการทราบตัวอย่างสลิปเงินเดือนลูกจ้างอยู่นั้นในบทความนี้เราจะพาท่านมาเช็คกันว่าในเอกสารสลิปเงินเดือนพนักงานจะบอกข้อมูลส่วนไหนบ้าง โดยข้อมูลส่วนแรกที่แสดงจะเป็นชื่อของเอกสารที่บ่งบอกว่านี่คือใบสลิปเงินเดือนและส่วนต่อมาจะเป็นข้อมูลของบริษัทรวมไปถึงข้อมูลของพนักงานบริษัท เช่น รหัสพนักงานและชื่อพนักงาน เป็นต้น จากนั้นจะเป็นการแสดงข้อมูลของรอบการจ่ายเงินรวมไปถึงวันที่จ่ายเงินของใบสลิปเงินเดือนพนักงานนั้น ๆ หลังจากนั้นจะเป็นการแสดงที่มาของรายได้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่ถูกหักของพนักงานเจ้าของแบบฟอร์มสลิปเงินเดือน และส่วนสุดท้ายจะเป็นข้อมูลสรุปรายได้สุทธิเพื่อแสดงให้เห็นว่ารายได้ที่แท้จริงหลังจากหักค่าใช้จ่ายทักอย่างแล้วจะเหลือเท่าไหร่ โดยข้อมูลที่เราได้กล่าวไปในข้างต้นนี้จะเป็นข้อมูลที่ต้องปรากฎอยู่บนใบสลิปเงินเดือนพนักงาน

Scroll to Top