Menu

55 ความคิดเห็น:

 1. เมื่อก่อนท้องถิ่นที่ผมอยู่เป็นอำเภอเดียวกับที่ผมมีที่อาศัย แต่ปัจจุบันได้แยกออกเป็นคนละอำเภอแต่ที่อาศัยก็อยู่ใกล้ท้องถิ่นที่ผมทำงานแค่ 10 กิโลเมตร หากผมจะขอทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน โดยทำเรื่องขอตกลงกับผวจ.หรือ ปลัด มท.ได้หรือไม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีใครมาตอบมั้ย เพราะอยากทราบเหมือนกันค่ะ

   ลบ
  2. ตอบคำถามเบื้องต้น
   1 หากเดิมเคยมีสิทธิเบิกเช่าซื้อบ้านได้ เมื่อแยกอำเภอก็มีสิทธิเบิก ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 14
   2 หากเดิมไม่มีสิทธิเบิก เมื่อแยกอำเภอ แต่ยังทำงานในที่เดิม ก็ไม่มิสิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ ข้อ 6 (เพราะไม่มีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานต่างท้องที่)

   ลบ
  3. ได้หากสามารถมาทำงานได้ทันเวลา คือบ้านพักกับที่ทำงานไม่ไกลกันจนทำให้ไม่สามารถมาทำงานได้ทัน แม้จะต่าอำเภอก้อตาม

   ลบ
 2. แนะนำให้หารือ สายตรง สถ. เวบไซด์ http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

  ตอบลบ
 3. แต่เดิมผมยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบรรจุที่อำเภอนี้ แต่ตอนนี้ย้ายไปต่างอำเภอแล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านโดยเทียบกับอะไร เพราะหนังสือบอกให้เบิกอัตราเดิมก่อนเข้าแท่ง ปัจจุบันระดับวิชาการปฏิบัติการ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้น แนะนำให้หารือสายตรง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

   ลบ
 4. แต่เดิมผมยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบรรจุที่อำเภอนี้ แต่ตอนนี้ย้ายไปต่างอำเภอแล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านโดยเทียบกับอะไร เพราะหนังสือบอกให้เบิกอัตราเดิมก่อนเข้าแท่ง ปัจจุบันระดับวิชาการปฏิบัติการ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้น แนะนำให้หารือสายตรง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

   ลบ
 5. สวัสดีค่ะ..จะย้ายจากข้าราชการพลเรือนไป อปท. จะเบิกเช่าซื้อบ้านได้หรือป่าวค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หากเดิมเบิกได้ ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ตามสิทธิ

   ลบ
 6. โอนย้ายจากข้าราชการพลเรือน(ปฏิบัติการ เงินเดือน 15,500)ไป อปท. จะเบิกเช่าซื้อบ้านหรือค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ในอัตราใดครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้นแนะนำให้หารือสายตรง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

   ลบ
 7. ค่าเช่าบ้าน 59 สามารถอ้างระเบียบเบิกได้เลยไหม (กรณีได้เพิ่ม) หรือต้องรอหนังสือจากจังหวัดก่อน

  ตอบลบ
 8. 1.กรณีเช่าซื้อบ้าน นอกเขตพื้นที่ทำงานสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
  2.หากเช่าซื้อบ้านนอกเขตพื้นที่ทำงาน จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านแบบเช่าหอพัก ได้หรือไม่คะ
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบคำถามเบื้องต้น
   นอกพื้นที่ คงหมายถึง ท้องที่ (ตามระเบียบฯ)
   1 หากเดิมเคยมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเช่าซื้อ เมื่อมีคำสั่งย้ายไปท้องที่แห่งใหม่ ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้จากหลังที่เคยเบิกในท้องที่เดิม ตามระเบียบ ฯ ข้อ 15 แต่หากย้ายไปท้องที่แห่งใหม่ แล้วดำเนินการทำเช่าซื้อบ้านใหม่ในท้องที่อื่น นั้นไม่มีระเบียบฯ ข้อใดให้เบิกจ่ายได้
   2 น่าจะไม่ได้ เพราะหอพักมีไว้ให้เช่า คงต้องดูหลักฐานการเช่าซื้อกับธนาคารเป็นสำคัญ

   ลบ
 9. 1.เดิมเบิกค่าเช่าบ้านในเขตพื่นที่ทำงานและได้เช่าอยู่จริง ต่อมาได้ซื้อบ้านนอกเขตพื้นที่ สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ
 10. ผมย้ายจาก อบต.มา ทต. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 59. อยากทราบว่า ผมจะเบิกค่าเช่าบ้าน เดือนธันวาคม จากที่ใด

  ตอบลบ
 11. รบกวนสอบถาม กรณีเช่าซื้อบ้านเป็นชื่อร่วมกับสามี สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ

  ตอบลบ
 12. นาย ก. บรรจุที่แรกอำเภอ A ต่อมาซื้อบ้านที่ อำเภอ B ก่อนที่จะย้ายไป หลังจากนั้น ก็ได้ย้ายมาที่ อำเภอ B ถามว่า นาย ก. สามารถเบิกค่าเช่าซื้อที่ อำเภอ B ได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 13. นาย ก. ย้ายมาบรรจุที่ ทต.และได้สิทธิ์พักบ้านสวัสดิการ ต่อมา นาย ก. ได้สละสิทธิ์ ออกมาอยู่ข้างนอก สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ โดย
  1. นาย ก. ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ใน ทะเบียนบ้านพักสวัสดิการ
  2. บ้านที่เช่า อยู่นอกเขตเทศบาลที่ นาย ก. ทำงาน (บ้านติดกันอยู่ในเขตเทศบาล)

  ตอบลบ
 14. นาย ก บรรจุที่อบต. A ต่อมาย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ที่ อบต.B และได้ย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ อบต.A สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ได้ครับ ตามระเบียบปี 48 ข้อ 6(3)

   ลบ
  2. ได้ ตามระเบียบกระทรวงมมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ข้อ 5

   ลบ
 15. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 16. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 17. สอบถามครับ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและได้เช่าซื้อโดยผ่อนชำระเงินกู้กับธนาคาร(25 ปี) ในเขตท้องที่ๆทำงาน ต่อมา 1 ปี ย้ายมาพักอาศัยอยู่กับเพื่อนอีกที่หนึ่ง อำเภอท้องที่เดียวกัน(บ้านเพื่อน) ยังมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน(ผ่อนชำระเงินกู้)ได้อยู่หรือไม่ (ไม่ได้ย้ายที่ทำงานแต่ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านที่เช่าซื้อ)

  ตอบลบ
 18. โอนย้ายมา อบจ.ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของตนเอง และมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นผู้อาศัย สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือเปล่าคะ

  ตอบลบ
 19. นาย ก บรรจุที่อบต. A มีบ้านเป็นของตนเอง แต่ยังผ่อนกับธนาคาร
  ย้ายไปปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ที่ อบต.B ได้เช่าซื้อบ้านผ่อนกับธนาคารเหมือนกัน และต่อมาได้ย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่ อบต.A สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้หรือไม่ และใช้หลังไหนในการเบิก

  ตอบลบ
 20. กรณีกู้ร่วม (ไม่ได้จดทะเบียน) ภรรยาเป็นข้าราชการมีสิทธิ์เบิกตามสิทธิ์ 3500 (แต่สามีไม่ใช่ข้าราชการ) เงินกู้ 1,000,000 บาท ดังนั่นข้าราชการนี้มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้เท่าไร 500,000 หรือ 1,000,000 บาท และเบิกค่าเช่า
  ได้ตามสิทธิ์ 3,500 บาท หรือไม่

  ตอบลบ
 21. เริ่มแรกบรรจุอยู่ อำเภอ ก ต่อมาโอนย้ายไป อำเภอ ข และใช้สิทธิเบิกจ่ายค่าเช่าซื้อในเขตอำเภอ ข
  และต่อมาได้โอนย้ายมาอยู่ในเขตอำเภอ ก และใช้สิทธิเช่าซื้อทีเดิมมา ต่อมาได้ซื้อบ้านในเขตอำเภอ ข สามารถเปลี่ยนแปลงจากสิทธิเช่าซื้อในเขตอำเภอ ข มาเป็นเช่าซื้อในเขตอำเภอ ก ได้หรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 22. ก่อนบรรจุ ได้ทำสัญญาเช่าซื้อบ้านโดยมีชื่อกุ้ร่วมกับสามี โดยตอนบรรจุไม่ได้ใช้สิทธ์เบิกค่าเช่าบ้าน แต่สามปีต่อมาได้ย้ายมาอีกอำเภอหนึงจึงได้ใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านโดยเอาสัญญาเช่าซื้อมาทำเบิก ได้ประมาณ 1 ปี แต่มีเหตุให้ต้องขายบ้านที่ทำสัญญาเช่าซื้อกับธนาคาร จะสามารถทำเบิกค่าเช่าต่อไปอีกได้ไหมเพราะต้องเช่าบ้านอยุ่ ค่ะ เพราะเราเป็นแค่ผู้กู้ร่วมกับสามีค่ะ

  ตอบลบ
 23. สอบถามค่ะ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ชำนาญการ สังกัดเทศบาล และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ต่อมาวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ได้โอนมาเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ช. ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ 692/2559 ลว 29 พย. 59 ในตำแหน่งนักบริหารงานคลังและพัสดุชำนาญการ สังกัดสำนักบริหารงานคลัง (สำนักงาน ป.ป.ช. รับโอนกรณีตำแหน่งที่ขาดแคลน) และขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 59 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 จึงขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อตั้งแต่วันที่ 1 สค. 60 เป็นต้นมา
  ต่อมามีบันทึกจากสำนักบริหารงานคลัง สำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ให้ส่งคืนเงินค่าเช่าบ้าน เหตุผลคือ ข้าพเจ้าฯ รับราชกานสังกัดเทศบาลฯ มาก่อนซึ่งถือว่าไม่ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 โดยให้ดำเนินการส่งคืนเงินค่าเช่าบ้านและให้ทำสัญญาผ่อนชำระหนึ้ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 8 เดือน
  จึงเรียนมาเพื่อสอบถาม ดังนี้
  1. กรณีเช่นนี้ ข้าพเจ้าฯ มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน/เช่าซื้อได้หรือไม่
  2. ช้าราชสังกัดเทศบาล ใช่ข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 หรือไม่
  ขอขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าโอนก่อนปี 56 หลังประกาศ พรก.ค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 4) เบิกได้นะครับ ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด เลขคดี อ.650/2556

   ลบ
 24. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. สอบถามเรื่องค่าเช่าบ้านคะ.
  กรณีดิฉันย้ายมาสังกัดโรงเรียนตั้งแต่เดือนพ.ย.60จนถึงปัจจุบันยังทำเรื่องเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านไม่ได้เลยคะ.พอสอบถามไปยังเจ้าหน้าทางเทศบาลได้คำตอบมาว่า "รอกรมฯอนุมัติ" รอกรมฯนานขนาดนี้เลยรึคะ.

  ตอบลบ
 27. กรณีใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้ออยู่แล้ว
  ภายหลังได้รับโอนมรดกบ้านมาจากบิดามารดา
  แบบนี้ยังสามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อได้อยู่หรือไม่

  ตอบลบ
 28. เกิดที่อำเภอ ก./บรรจุที่ อำเภอ ข./ย้านมาทำงานที่อำเภอ ค.และได้รับสิทธิ์เบิกค่าช่าบ้าน/ตอนนี้ย้ายกลับรับราชการที่อำเภอ ก.(ย้ายตามคำร้องของตน)...อยากถามว่า มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ
 29. กรร๊นาย ก ซื้อบ้านราคา450000บาท ทำสัญญากับสถาบันการเงิน 680000 บาทชำระ 4800 25ปอายุราชการเหลือ20 ปี คิดอย่างไรครับ

  ตอบลบ
 30. สวัสดีคะรบการสอบถามข้อมูลคะ
  สถานที่บรรจุที่แรกของดิฉันคือ อบจ.นนทบุรี แล้วดิฉันทำการโอนย้ายมาที่ เทศบาลปากเกล็ด อำเภอปากเกร็ด แต่บ้านที่ดิฉันซื้ออยู่ในอำเภอลาดหลุมแก้วซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนมากนักพอดีเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัด ระยะทางประมาณ 10 กว่ากิโล โดยบ้านหลังนี้ดิฉันเป็นคนซื้อเพียงผู้เดียว และยังส่งกับธนาคารอยู่
  1ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีสิทธิในการทำเรื่องเช่าซื้อหรือไม่คะ เพราะบ้านและที่โรงเรียนอยู่คนละอำเภอคะ

  ตอบลบ
 31. ผมทำงานเป็นลูกจ้างในท้องที่ ก และได้ทำเรื่องเช่าซื้อบ้านไว้ 1 หลัง ต่อมาสอบบรรจุได้และทำงานในท้องที่ ข จึงอยากถามว่าหากผมย้ายจากท้องที่ ข มาอยู่ในเขตท้องที่ ก ผมสามารถนำบ้านหลังที่เช่าซื้อไว้เดิมมาทำเรื่องเบิกค่าเช่าได้หรือไม่

  ตอบลบ
 32. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 33. กรณีมีพนักงานย้ายมาจากจังหวัดอื่น แต่มีครอบครัวที่จังหวัดใหม่และอำเภอที่คู่สมรสอยู่อยู่คนละอำเภอกับที่เขาย้ายมาแต่มีเขตติดต่อกัน ซึ่งได้มีเช่าซื้อบ้านไว้ก่อนจะย้ายมา จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

  ตอบลบ
 34. ขอสอบถามค่ะ การเบิกค่าเช่าบ้าน (กรณีเช่าซื้อบ้าน กรณีสัญญาเงินกู้สูงกว่าสัญญาขายบ้าน) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14 (3) (5) ได้กำหนดว่า ... หากวงเงินในสัญญาดังกล่าวต่ำกว่าสัญญาเงินกู้ ผู้ใช้สิทธิต้องยื่นหลักฐานที่สถาบันการเงินรับรองว่า หากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งทางผู้ใช้สิทธิได้สอบถามทางสถาบันการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางสถาบันการเงินได้ตอบด้วยวาจาว่าไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้ ดังนั้น จึงขอสอบถามว่าผู้ใช้สิทธิมีแนวทางในการเบิกค่าเช่าบ้านอย่างไร

  ตอบลบ
 35. บรรจุ ต่างจังหวัด 2548 ย้ายมาในอำเภอบ้านเกิด ที่มีฐานะเป็นผู้อาศัยในทะเบียนบ้านมารดา จะมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ หากจะไปเช่าบ้านอยู่เอง เพื่อสะดวกในการเดินทางไปทำงานค่ะ

  ตอบลบ
 36. สอบถาม กรณีจะเบิกค่าเซ่าซื้อผ่อนขำระเงินกู้กับ ธนาคาร ธอส. แต่ปรากฎว่า ในการปลูกสร้างไม่ได้ทำสัญญาปลูกสร้างไว้ เนื่องจากเป็นญาติทำให้ จะใช้หลักฐานอะไรแทนสัญญาปลูกสร้างได้ เพื่อมาใช้สิทธิในการเบิก สามารถใช้หนังสือรับรองจาก ธอส. ได้หรือไม่ว่า ได้ปลูกสร้างราคาเท่าใดหรือราคาประเมินเท่าใด

  ตอบลบ
 37. สอบถามค่ะ เป็นพนักงานเทศบาลกู้เงินมาเพื่อซื้อที่ดินและจ้างปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่ซื้อมาในคราวเดียวกัน สามารถนำหลักฐานการผ่อนชำระค่าที่ดินและค่าจ้างปลูกสร้างบ้านมารวมกันใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ หรือใช้สิทธิได้เฉพาะราคาค่าจ้างปลูกสร้างบ้านคะ เป็นไปตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการใดคะ

  ตอบลบ
 38. ดิฉันได้รับสิทธิค่าเช่าซื้อบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทำสัญญากับธนาคารกรุงไทย ต่อมาจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถาบันการเงิน เป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะสามารถทำได้หรือไม่ อ้างระเบียบข้อไหนคะ เนื่องจากดอกเบี้ยถูกกว่าค่ะ ในวงเงินและระยะเวลาที่เหลือค่ะ

  ตอบลบ
 39. สอบถามค่ะ ดิฉันเป็นพนักงาน อบต.กู้เงินซื้อบ้านพร้อมที่ดินราคา 800,000 บาท ในสัญญาซื้อขายที่ดินราคาประเมิน 420000 บาท ซึ่งสัญญาซื้อขายที่ดินต่ำกว่าสัญญาเงินกู้ธนาคาร หน่วยงานตรวจสอบให้ขอหนังสือรับรองจากธนาคารว่าหากมีการกู้เงินตามวงเงินในสัญญาดังกล่าว จะต้องมีการผ่อนชำระรายเดือนเป็นจำนวนเท่าใด ปัจจุบันดิฉันมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามบัญชีเบิกค่าเช่าบ้าน ปี 62 ได้ 5000 บาท ถ้าธนาคารรับรองต่ำกว่า 5,000 ดิฉันต้องเบิกยังไงคะ

  ตอบลบ
 40. สอบถามค่ะ บรรจุที่อำเภอ ก. ซึ่งยังไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านและได้ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับธนาคาร ต่อมาได้ย้ายมาที่อำเภอ ข. และพนักงานท่านนี้ก็มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน สามารถนำใบเสร็จเช่าซื้อของธนาคารที่อำเภอ ก.มาเบิกได้หรือไม่ค่ะ (ซึ่งทำเรื่องเช่่าซื้อก่อนที่สิทธิจะเกิด)

  ตอบลบ
 41. สอบถามกรณีคู่สมรสของข้าพเจ้าใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านก่อนที่จะมาสมรสกับข้าพเจ้าเมื่อมาสมรสกันแล้วภายหลังของดเบิดค่าเช่าซื้อบ้านเข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าซื้อบ้านแทนได้หรือไม่

  ตอบลบ
 42. สอบถามกรณีโอนย้ายมาอำเภอ​ ก​ แต่ภูมิลำเนาอยู่อำเภอ​ ข​ ห่างกัน​ 10​ กว่าโล​ จะสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่

  ตอบลบ
 43. สามีกู้สร้างบ้านคนเดียว. ภรรยามีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน. แล้วภรรยาสามารถนำสัญญากู้สร้างบ้านมาเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ

กรุณาศึกษารายละเอียดข้อกฎหมายก่อนสอบถาม และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

 
Top