thongthinlaws.com

แหล่งปล่อยเงินกู้สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนผ่านการสมัครสินเชื่อเงินจากสถาบันการเงินชั้นนำของไทย

ปล่อยเงินกู้อนุมัติง่ายผ่านแอพเงินกู้ สินเชื่อบัตรกดเงินสดและสินเชื่อรถแลกเงินสดในปี 2023

รวมผลิตภัณฑ์เงินกู้ด่วนมากที่มาพร้อมอัตราดอกเบี้ยแสนถูกและข้อเสนอดี ๆ ในการยื่นกู้

thongthinlaws.com

ข้อเสนอ

0
เครดิตได้รับการอนุมัติ
0 M
บาท รวม

เงินกู้

เงินกู้คืออะไร? 

เงินกู้ คือ เงินที่ลูกหนี้ไปขอยืมจากเจ้าหนี้ พร้อมกับทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะจ่ายคืนให้เมื่อไหร่ โดยการยืมเงินจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ต้องจ่ายให้กับเจ้าหนี้ด้วย ซึ่งเจ้าหนี้จะบอกอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ และลูกหนี้สามารถคำนวณดอกเบี้ยที่เจ้าหนี้บอกก่อนจะขอยื่นกู้ได้ 

ในปัจจุบันเงินกู้มีหลากหลายประเภท มีทั้งแบบเงินกู้ที่มาจากธนาคาร เงินกู้จากสถาบันการเงิน และเงินกู้นอกระบบที่มาจากแหล่งให้บริการเงินกู้ บุคคลปล่อยเงินกู้ หรือเงินกู้ออนไลน์ แต่บทความนี้เราจะมาดูประเภทของเงินกู้แต่ละประเภท ว่าเงินกู้แต่ละประเภทมีอะไรบ้าง เพื่อจะเป็นแนวทางให้กับคนที่ต้องการเงินด่วน หรือต้องการหาเงินกู้ด่วน สามารถเลือกเงินกู้ตามประเภทที่เหมาะกับความต้องการได้ และมีประเภทเงินกู้อะไรบ้างที่เราต้องระวัง แต่ประเภทของสินเชื่อในบทความนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีประเภทของเงินกู้อีกหลายประเภท แต่เรามาดูประเภทหลัก ๆ ของเงินกู้กันก่อน

ประเภทของเงินกู้มีอะไรบ้าง? 

เงินกู้แม้จะมีความหมายเดียว คือ ลูกหนี้ขอกู้จากเจ้าหนี้ พร้อมทั้งสัญญาว่าจะจ่ายคืนเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด แต่ประเภทของเงินกู้นั้นมีหลากหลายประเภท เราจะมาดูกันว่าประเภทของเงินกู้มีอะไรบ้าง? 

  1. เงินกู้ถูกกฎหมาย หรือเงินกู้ในระบบ ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ที่มาจากธนาคาร หรือสถาบันการเงิน หรือแหล่งเงินกู้ที่ไม่ใช้สถาบันการเงินแต่เงินกู้ถูกกฎหมาย อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกระทรวงการคลัง โดยเงินกู้ถูกกฎหมาย หรือเงินกู้ในระบบจะมีระเบียบแบบแผน มีการทำสัญญา มีเอกสารกู้เงิน และมีการบอกเงื่อนไขรวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
  2. เงินกู้นอกระบบ จะมีลักษณะเป็นเงินกู้ด่วนมาก เงินกู้ออนไลน์ที่เจ้าหนี้กับลูกหนี้จะทำข้อตกลงกันเอง สัญญาเงินกู้เจ้าหนี้ก็เป็นคนกำหนดเอง ไม่มีมาตรฐาน และระบบที่ดี เมื่อยื่นกู้ไปแล้วบางครั้งลูกหนี้ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม เช่น คิดอัตราดอกเบี้ยแพง บอกว่าเป็นเงินกู้ด่วนรายเดือนแต่สุดท้านเก็บดอกเป็ฯรายวันก็มี 

เงินกู้ส่วนบุคคลและเงินกู้เพื่อธุรกิจ

เงินกู้ส่วนบุคคล คือ เงินกู้สำหรับบุคคลธรรมดาที่ต้องการเงินด่วนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการ เงินกู้ส่วนบุคคลเหมาะกับคนที่ต้องการวงเงินให้กู้สูง และมีการจำแนก เงินกู้ส่วนบุคคลหลายรูปแบบ โดยเงินกู้ส่วนบุคคลจะแบ่งออกย่อย ๆ เป็นสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อเงินสด สินเชื่ออเนกประสงค์ บัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสดเป็นต้น ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายธนาคาร รวมถึงสถาบันการเงินออกแบบผลิตภัณฑ์เงินกู้ส่วนบุคคลให้เหมาะกับบุคลทั่วไป ทั้งพนักงานประจำ ผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระ 

เงินกู้เพื่อธุรกิจ คือ สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ลูกหนี้จะทำการยื่นกู้สินเชื่อเพื่อธุรกิจเพื่อนำเงินไปต่อยอด หรือหมุนเวียน เงินกู้เพื่อธุรกิจมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อเพื่อ SME เงินกู้ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เป็นต้น เงินกู้เพื่อธุรกิจเหมาะกับคนที่ต้องการเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ โดยจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และมีการจดทะเบียนร้านค้า ยกเว้นบางกรณีที่เงินกู้เพื่อธุรกิจเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ 

เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงินกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ประเภทของเงินกู้อีกประเภทหนึ่งก็คือ เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและเงินกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  • เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ ลูกหนี้จะใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันในการยื่นกู้ เป็นเงินกู้ที่มีวงเงินให้กู้สูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินด่วนเพื่อนำไปซื้อบ้าน รถยนต์ เป็นต้น เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีดอกเบี้ยต่ำกว่าแบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ทำให้เจ้าหนี้ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากลูกหนี้ เพราะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถคืนได้ เจ้าหนี้ก็มีสิทธิที่จะยึดหลักทรัพย์ค้ำประกันของลูกหนี้ได้ทันที  
  • เงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน คือ ลูกหนี้สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่ต้องให้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน และเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็มีวงเงินให้กู้น้อยกว่าเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้ออนไลน์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรกดเงินสด สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิต และเงินกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีอัตราดอกเบี้ยสูง เพราะเจ้าหนี้ต้องแบกความเสี่ยงเอง หากลูกหนี้ไม่ชำระคืนตามกำหนด 

เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว 

มาถึงประเภทสุดท้ายของเงินกู้ นั่นก็คือ เงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว 

  • เงินกู้ระยะสั้น คือ เงินกู้ที่ลูกหนี้ต้องการยืมในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกินกว่า 1 ปี หรือที่เราเรียกกันว่า สินเชื่อหมุนเวียน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น เมื่อลูกหนี้ใช้วงเงินให้กู้ไปแล้ว ก็สามารถนำมาคืนเต็มวงเงินให้กู้หรือจ่ายขั้นต่ำก็ได้ ดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะสั้นจะเป็นดอกเบี้ยคงที่ และมีอัตราในการคำนวณดอกเบี้ยที่แน่นอน 
  • เงินกู้ระยะยาว คือ เงินกู้ที่มีระยะเวลาในการชำระคืนมากกว่า 1 ปีขึ้นไป มีการแบ่งคืนเป็นงวด ๆ หรือเป็นการคืนครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดสัญญา เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น เงินกู้ระยะยาวจะมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เพราะการชำระคืนที่ยาวนานมากกว่า 1 ปี ทำให้ไม่สามารถคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นลงในอนาคตได้  การเลือกใช้ดอกเบี้ยแบบลอยตัวในเงินกู้ระยะยาว ก็จะทำให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง ทั้งนี้ เงินกู้ระยะยาวบางประเภทอาจกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1-3 ปี แรก และหลังจากนั้นก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เช่น การกู้ซื้อบ้าน หรือรถ เป็นต้น   
thongthinlaws.com

บล็อก

Scroll to Top