Menu

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน อปท
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่ว...

แสดงความคิดเห็น

 1. เมื่อก่อนท้องถิ่นที่ผมอยู่เป็นอำเภอเดียวกับที่ผมมีที่อาศัย แต่ปัจจุบันได้แยกออกเป็นคนละอำเภอแต่ที่อาศัยก็อยู่ใกล้ท้องถิ่นที่ผมทำงานแค่ 10 กิโลเมตร หากผมจะขอทำเรื่องเบิกค่าเช่าซื้อบ้าน โดยทำเรื่องขอตกลงกับผวจ.หรือ ปลัด มท.ได้หรือไม่

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีใครมาตอบมั้ย เพราะอยากทราบเหมือนกันค่ะ

   ลบ
  2. ตอบคำถามเบื้องต้น
   1 หากเดิมเคยมีสิทธิเบิกเช่าซื้อบ้านได้ เมื่อแยกอำเภอก็มีสิทธิเบิก ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ข้อ 14
   2 หากเดิมไม่มีสิทธิเบิก เมื่อแยกอำเภอ แต่ยังทำงานในที่เดิม ก็ไม่มิสิทธิ์เบิกตามระเบียบฯ ข้อ 6 (เพราะไม่มีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานต่างท้องที่)

   ลบ
 2. แนะนำให้หารือ สายตรง สถ. เวบไซด์ http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

  ตอบลบ
 3. แต่เดิมผมยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบรรจุที่อำเภอนี้ แต่ตอนนี้ย้ายไปต่างอำเภอแล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านโดยเทียบกับอะไร เพราะหนังสือบอกให้เบิกอัตราเดิมก่อนเข้าแท่ง ปัจจุบันระดับวิชาการปฏิบัติการ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้น แนะนำให้หารือสายตรง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

   ลบ
 4. แต่เดิมผมยังไม่เคยใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบรรจุที่อำเภอนี้ แต่ตอนนี้ย้ายไปต่างอำเภอแล้วจะเบิกค่าเช่าบ้านโดยเทียบกับอะไร เพราะหนังสือบอกให้เบิกอัตราเดิมก่อนเข้าแท่ง ปัจจุบันระดับวิชาการปฏิบัติการ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้น แนะนำให้หารือสายตรง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

   ลบ
 5. สวัสดีค่ะ..จะย้ายจากข้าราชการพลเรือนไป อปท. จะเบิกเช่าซื้อบ้านได้หรือป่าวค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. หากเดิมเบิกได้ ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ตามสิทธิ

   ลบ
 6. โอนย้ายจากข้าราชการพลเรือน(ปฏิบัติการ เงินเดือน 15,500)ไป อปท. จะเบิกเช่าซื้อบ้านหรือค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ ในอัตราใดครับ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เบื้องต้นแนะนำให้หารือสายตรง สถ. http://www.dla.go.th/servlet/CallCenterServlet

   ลบ
 7. ค่าเช่าบ้าน 59 สามารถอ้างระเบียบเบิกได้เลยไหม (กรณีได้เพิ่ม) หรือต้องรอหนังสือจากจังหวัดก่อน

  ตอบลบ
 8. 1.กรณีเช่าซื้อบ้าน นอกเขตพื้นที่ทำงานสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่
  2.หากเช่าซื้อบ้านนอกเขตพื้นที่ทำงาน จะสามารถเบิกค่าเช่าบ้านแบบเช่าหอพัก ได้หรือไม่คะ
  ขอบคุณคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ตอบคำถามเบื้องต้น
   นอกพื้นที่ คงหมายถึง ท้องที่ (ตามระเบียบฯ)
   1 หากเดิมเคยมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านกรณีเช่าซื้อ เมื่อมีคำสั่งย้ายไปท้องที่แห่งใหม่ ก็สามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้จากหลังที่เคยเบิกในท้องที่เดิม ตามระเบียบ ฯ ข้อ 15 แต่หากย้ายไปท้องที่แห่งใหม่ แล้วดำเนินการทำเช่าซื้อบ้านใหม่ในท้องที่อื่น นั้นไม่มีระเบียบฯ ข้อใดให้เบิกจ่ายได้
   2 น่าจะไม่ได้ เพราะหอพักมีไว้ให้เช่า คงต้องดูหลักฐานการเช่าซื้อกับธนาคารเป็นสำคัญ

   ลบ
 9. 1.เดิมเบิกค่าเช่าบ้านในเขตพื่นที่ทำงานและได้เช่าอยู่จริง ต่อมาได้ซื้อบ้านนอกเขตพื้นที่ สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

  ตอบลบ
 10. ผมย้ายจาก อบต.มา ทต. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 59. อยากทราบว่า ผมจะเบิกค่าเช่าบ้าน เดือนธันวาคม จากที่ใด

  ตอบลบ
 11. รบกวนสอบถาม กรณีเช่าซื้อบ้านเป็นชื่อร่วมกับสามี สามารถเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่ค่ะ

  ตอบลบ
 12. นาย ก. บรรจุที่แรกอำเภอ A ต่อมาซื้อบ้านที่ อำเภอ B ก่อนที่จะย้ายไป หลังจากนั้น ก็ได้ย้ายมาที่ อำเภอ B ถามว่า นาย ก. สามารถเบิกค่าเช่าซื้อที่ อำเภอ B ได้มั้ยค่ะ

  ตอบลบ

 
Top