Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: หมวดข้อกฎหมายท้องถิ่น
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
อำนาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้อมูลข่าวสารและงานสารบรรณ การอำนวยความสะดวกของทางราชกา...

แสดงความคิดเห็น

  1. ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทางเรากำลังรวบรวมข้อกฎหมายสำหรับผู้ปฎิบัติงานทุกระดับ ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อความสะดวกในการค้นหาและอ้างอิงสำหรับปฎิบ้ติงาน เป็นคู่มือ และหากท่านต้องการนำเสนอข้อกฎหมายใด ก็สามารถแจ้งมาได้ ในแสดงความคิดเห็น ขอบคุณครับ

    ตอบลบ
  2. อยากให้มีหมวดเกี่ยวกับกิจการสภาครับ ..ขอบคุณครับ

    ตอบลบ
  3. ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ กำลังรวบรวมอยู่ครับ

    ตอบลบ

 
Top