Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คู่มือและมาตรฐาน
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คู่มือและมาตรฐาน พรบ.อำนวยความสะดวก แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่ว...

แสดงความคิดเห็น

 
Top