Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คู่มือการปฏิบัติงานพิจารณาสำนวนสอบสวนเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยส่วนวินิจฉัยและกำกับดูแล สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานพิจารณาสำนวนสอบสวนเพื...

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยส่วนวินิจฉัยและกำกับดูแล สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นได้จัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานพิจารณาสำนวนสอบสวนเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ดูรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

 
Top