Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: 57 ตอบข้อหารือ สปสช.เขต 2 กรณีเทศบาลตำบลหัวรอสนับสนุนงบประมาณกองทุนให้กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะสามารถซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ภายใต้ประกาศฯ ข้อ 7(3) ได้หรือไม่
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:

แสดงความคิดเห็น

 
Top