Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: 53 ตอบข้อหารือกรณีการสนับสนุนงบประมาณโครงการคืนความสดใสให้ดวงตาผู้สูงอายุ สำหรับเป็นค่าตรวจทางการแพทย์เพื่อตรวจวัดสายตาสามารถเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบของ สปสช. ได้หรือไม่
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:

แสดงความคิดเห็น

 
Top