Menu

ผู้ให้การสนับสนุน

 

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย Author
Title: คู่มือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง
Author: ข้าราชการส่วนท้องถิ่นไทย
Rating 5 of 5 Des:
คู่มือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง โ...
คู่มือและแนวทางปฎิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จากระบบซีเป็นระบบแท่ง โดยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียดคู่มือ


แหล่งข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น

 
Top