Menu

ผู้ให้การสนับสนุน


กระทรวงมหาดไทยแจ้ง การสร้างและพัฒนาทีมพ่นเคมีควบคุมโรค... โดยให้ท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการ
1. จัดทีมพ่นเคมีควบคุมโรคตามความเหมาะสมของพื้นที่
2. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในทีมพ่นเคมีควบคุมโรคให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ดูรายละเอียดเอกสารราชการAdvertisement

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Top